Головна » Експертна думка » Юридичні сервіси безпеково-оборонного сектора України в умовах протидії глобальному гібридному тероризму

Юридичні сервіси безпеково-оборонного сектора України в умовах протидії глобальному гібридному тероризму

Планетарні виклики, ризики і загрози, що несе глобальний гібридний тероризм, об’єктивно і закономірно вимагають корінної перебудови безпекового сектору держави в напрямі стандартів НАТО та цінностей Майдану Гідності. Глибоке вивчення і усвідомлення сутності цього нового світового небезпечного явища, спрямованого на знищення мирного способу життя, доводить, що ключовою умовою протидії йому є розроблення і запровадження ефективної всеосяжної системи комунікаційно-контентної безпеки сучасного соціуму в процесах трансформаційного державотворення. Це надзавдання ставить нагальні питання щодо побудови якісно нового юридичного фундаменту цієї системи, який зміг би забезпечити її ефективне функціонування.

Глобальний гібридний тероризм реалізується через мультиформатні багатопланові агресії, які перебувають у постійному русі і швидко міняють вигляд. Відповідно правові засади, норми і способи інноваційно-динамічного явища-системи – комунікаційно-контентної безпеки держави – мають забезпечити своєчасний адекватний аналіз (фіксацію), прогноз (анонс), попередження цих мультиформатних месіанських різномасштабних агресій, а також оперативно-ієрархізовані реакції та миттєве креативно-технологічне реагування на їхні прояви. Далі – скоординовану взаємодію усіх елементів безпеково-оборонного комплексу України, а в перспективі і країн-партнерів України в геостратегії захисту цивілізаційних масштабів.

Для досягнення цієї мети постає питання створення єдиного юридичного комплексу (органу) в безпековому секторі з мультифункціоналом оборонно-безпекового сервісу.

На жаль, ми сьогодні продовжуємо ще відставати від викликів часу і в умовах путінських агресій, які відбуваються вже понад три роки, спромоглися лише відновити органи військової прокуратури. Але вони у гібридний спосіб (без прямої передачі функціоналу іншому органу), тобто напівзаконно позбавлені вкрай необхідних функцій щодо нагляду за додержанням і застосуванням законів у військових формуваннях. Водночас, у безпековому сегменті функціонує спеціальний правоохоронний орган – військова служба правопорядку у Збройних Силах України, яка при цьому позбавлена функції оперативно-розшукової діяльності, і зона відповідальності якої обмежена лише Збройними Силами Украіни. У складі правоохоронних органів безпекового сектору – Службі безпеки України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, органи з функціями, подібними до військової служби правопорядку, відсутні.

Державна служба з надзвичайних ситуацій в межах МВС, якій відведена ключова роль в забезпеченні безпеки критичної інфраструктури та екологічної безпеки, взагалі знаходиться в зоні відповідальності територіальної прокуратури. Водночас контроль за додержанням і застосуванням законів у зазначених органах виконавчої влади здійснюють за відповідними напрямами територіальні державні контролюючі органи, що перебувають в зоні відповідальності різних міністерств. До цього ж, органи військової прокуратури та СБУ наділені функцією досудового розслідування військових злочинів та злочинів проти основ національної безпеки України та інших, відповідно до підслідності.

Військовий суд взагалі не відновлений. Цілком природно, що різнопланові мультифункціональні агресії глобального гібридного тероризму також вимагають новітніх військово-судових сервісів як складової безпекового сектору держави. Їхньою головною ознакою має стати відкритість на противагу минулій корпоративності. Нам потрібен новий модернізований військовий суд з функціоналом сервісу оперативного різноформатного реагування засобами правосуддя на порушення гібридними агресіями законності у воєнній сфері. А військові суди виступатимуть запорукою ефективної роботи нового оборонно-безпекового сервісу.

Тобто перед нами картина розпорошення зусиль, відсутності координуючого центру протидії правопорушенням, певний хаос в організації цієї протидії у безпековому секторі держави, що повністю узгоджується з путінськими стилістиками гібридних агресій не тільки на передових мілітарного характеру, але й в управлінських кабінетах стратегічного планування. Як наслідок, кожен орган безпеково-оборонного комплексу функціонує сам по собі, нерідко перетинаючись і заважаючи один одному. Цю сумну картину доповнюють численні юридичні служби і підрозділи вказаних органів, які опікуються захистом прав військовослужбовців, працівників цих органів і членів їх сімей, зокрема воїнів АТО, кожен на свій лад. Не додає оптимізму і діяльність правозахисних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у цій сфері, у кожного з яких своє бачення проблем і шляхів їх вирішення. Якщо додати сюди наявність розпорошеної мережі агентури супротивника у Збройних Силах України, кожному правоохоронному органі, інших органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, то ситуація виглядає вкрай небезпечною і навіть загрозливою.

І якщо з метою протидії небезпечному явищу корупції створені спеціальні органи – Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура в системі прокуратури України та Національне агенство з питань запобігання корупції, то для забезпечення належного правового функціонування органів, що забезпечують безпеку держави, на часі вже необхідність створення єдиного спеціального –безпеково-оборонного юридичного сервісу, який об’єднає в собі правопрофілактичну, праводіагностичну, правоконсультаційну та правоохоронну функції.

Вбачається, що забезпечення ефективної безпеки країни по визначених на даний час Стратегією національної безпеки Украіни напрямах має відбуватися через призму методологічних і технологічних засад комунікаційно-контентної безпеки, яка має бути фундаментом, першоджерелом різноманітних безпекових заходів. Відповідно, і новий юридичний оборонно-безпековий сервіс як правовий базис-складова комунікаційно-контентної безпеки має забезпечувати не тільки щоденне оцінювання ситуації і оперативне ефективне реагування на виникаючі виклики, ризики і загрози, а і довгострокове прогнозування та профілактику намірів і можливостей супротивника.

Гібридність путінських агресій проявляється у поєднанні тих елементів, явищ і процесів, які в уяві адекватної свідомості не можуть поєднуватися, а тому таке неприродне поєднання викликає низку різноманітних психологічних рефлексій, які заключаються в психічних переживаннях і виступають передумовою стану постійного страху. Так досягається найвища терористична мета таких агресій.

Відсутність новітньої архітектури юридичних засад протидії таким агресіям сприяє досягненню ними своєї мети і перебуванню атакованих суспільств і державних інституцій у безпорадному стані протягом тривалого часу. Як наслідок, лише отямившись від шоку, вони розпочинають створювати юридичні механізми реагування на такі гібридно-месіанські агресії. А тим часом супротивник по принципу дитячої гри конструктора Лего продукує, планує і реалізовує нові агресії, більш небезпечні, ніж попередні.

Показово, що відсутність ефективної підтримки та правового захисту з боку держави осіб, що безпосередньо опікуються її безпекою, створює плідний ґрунт для можливостей моделювання та реалізації у цьому критичному для державної безпеки середовищі будь-яких провокацій різного ступеню терористичної загрози.

Основу структури нового правового органу має утворити мережа ситуативно-аналітичних центрів, інформація яких має бути робочим матеріалом як для аналізів і прогнозів, так і для оперативного реагування та розроблення превентивних заходів. Відповідно, зазначена інформація має функціонально розподілятися для подальшої обробки та використання до підрозділів за відповідним функціоналом.

Об’єднання діагностичної, консультаційної та правоохоронної функцій в одному органі викликано об’єктивною необхідністю оперативної нейтралізації гібридних агресій. Це пов’язано з тим, що гібридні агресії в силу своєї природи здебільшого впливають на правовідносини, врегулювання яких у разі оперативного реагування можливо на рівні правової діагностики та консультації. Проте, якщо ці функції у сфері, що піддалася агресії, не спрацьовують або протидія взагалі відсутня, суспільна небезпека створеної проблеми зростає і вона може перерости у злочинні прояви. Крім того, цей безпеково-оборонний сервіс повинен мати філігранно розроблений та чітко функціонуючий механізм миттєвого правового реагування на прояви агресії, що забезпечить її оперативну нейтралізацію.

Суттєві відмінності нового спеціального органу від діючих правоохоронних полягають в широких універсальних координаційно-комунікативних можливостях та новому цінністному наповненні. На відміну від ієрархічних, бюрократично зарегламентованих, закритих від громадськості правоохоронних органів старого штибу новому оборонно-безпековому юридичному сервісу мають бути притаманні прозорість, відкритість, партнерство і довіра. Нового стану можна досягти лише через системну публічність-функцію, а не персоналістичну інституційну браваду.

Працівники такого органу мають пишатися служінням громадянському суспільству на відміну від минулого корпоративного віднесення себе до елітарного закритого клубу правоохоронців над та поза межами суспільства.

Для своєї реалізації окреслені вище проблеми потребуть подальшого ґрунтовного наукового розроблення, детального юридичного закріплення в концепції комунікаційно-контентної безпеки держави.

Сученко В.В.,

полковник юстиції запасу, Почесний працівник прокуратури України

 

1 Бал2 Бали3 Бали4 Бали5 Балів (Голосів: 1 Рейтинг: 5,00 out of 5)
Loading...
Переглядів: 300

Залишити відгук

adminarmyua@ukr.net | © 2014-2020 ARMYUA
Повне (часткове) використання матеріалів дозволяється за умови наявності прямого гіперпосилання на адресу матеріалу на сайті armyua.com.ua